ตราสัญลักษณ์

มีความหมายคือ วงนอกด้านบนเป็นชื่อสมาคมตัวอักษรภาษาไทย ด้านล่างเป็นชื่อสมาคมตัวอักษรภาษาอังกฤษวางอยู่บนแถบผ้าสีเขียวปลายเว้าแหลมและมีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกสีน้ำเงินจำนวน 1 ดวงทั้งสองด้าน หมายถึงการผนึกกำลังและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ส่วนภายในวงกลมด้านล่างเป็นลายเส้นคลื่นน้ำหมายถึงน้ำหรือทะเล ตรงกลางเป็นลายเส้นรูปแบบเป็นแท่ง 5 แท่งวางอยู่บนเหนือน้ำเป็นสัญลักษณ์ของเรือแล่นบนผิวน้ำ แท่งทั้ง 5 แท่งหมายถึงความร่วมมือของบรรดาสมาชิกสมาคมจากทั่วประเทศ สำหรับสีของเครื่องหมายประกอบด้วยสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสี ของธงชาติไทย